Η Βιβλιοθήκη Συλλογή 11.000 τίτλων Νέα της Βιβλιοθήκης Δημαρχείο Σαρωνικού

 

5η Συνάντηση

Στις 27 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Λέσχης όπου συζητήθηκε το βιβλίο του Άγγελου Βλάχου "Το μνήμα της γρηάς".

Η επομενη συνάντηση της Λέσχης θα γίνει στις 24 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.
Προτεινόμενος συγγραφέας: Tom Robbins 

Friday the 17th. powered by PROVOLI WebTeam.