Η Βιβλιοθήκη Συλλογή 11.000 τίτλων Νέα της Βιβλιοθήκης Δημαρχείο Σαρωνικού

Διοίκηση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού με την αρ. 44/2011 απόφασή του, προχώρησε στη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την ονομασία "Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού". Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων αποτελεί πλέον τμήμα του νέου Νομικού Προσώπου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2162/18-7-12 το Νομικό Πρόσωπο μετονομάστηκε σε "Αριστόδικος".

Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται η κα. Ράπτη Δήμητρα
 
Αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Ζεκάκος Ευάγγελος
 
Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δημότες: 
 

ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ

Ράπτη Δήμητρα – Πρόεδρος

Ζεκάκος Ευάγγελος – Αντιπρόεδρος

Γκίκας Κωνσταντίνος

Γαλάνης Χαράλαμπος

Πατσιαούρας Ηλίας

Κόλλια Μαρία

Λιοδακάκης Δημήτριος

Καρελιώτη Σταματίνα

Καγιάννη Μαρία

Κοτσώνης Γεώργιος

Τοπάλογλου Σολομών

Γριζιώτης Αλέξανδρος

Παπαχαραλάμπους Γεώργιος

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος

Μιχάλη Ελένη

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Καραγιάννης Αθανάσιος

Γκίνης Χρήστος

Μπούτσης Βασίλειος

Γκίνη Μαρία

Παπαχρήστου Δημήτριος

Χαρίτος Εμμανουήλ

Παπασταμέλου – Γκούμα Αικατερίνη

Δεδεγκίκα Ελεονώρα

Γάκη Άννα

Κανελόπουλος Στυλιανός

Χατζή Σωτηρία

Αυγέρου Μαρίνα

Λοπατατζίδου Αικατερίνη

Φόνσος Αντώνιος

Κοντογιάννης Ιωάννης

 
Β.Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. 
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.
Δ. Η θητεία των μελών είναι 2 έτη.

 

Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμος: Αλαγιάννη Λυδία

Thursday the 13th. powered by PROVOLI WebTeam.