Η Βιβλιοθήκη Συλλογή 11.000 τίτλων Νέα της Βιβλιοθήκης Δημαρχείο Σαρωνικού

Διοίκηση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού με την αρ. 44/2011 απόφασή του, προχώρησε στη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την ονομασία "Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού". Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων αποτελεί πλέον τμήμα του νέου Νομικού Προσώπου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2162/18-7-12 το Νομικό Πρόσωπο μετονομάστηκε σε "Αριστόδικος".

Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Πουλόπουλος Νικόλαος
 
Αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Ζεκάκος Ευάγγελος
 
Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δημότες: 
 
Ράπτη Δήμητρα (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Γκίνη Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Πατσιαούρας Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Γαλανοπούλου Σουλτάνα (Δημότης πρόταση Μειοψηφίας)
Μωραϊτόπουλος Ιάσωνας (Δημότης)
Καγιάννη Μαρία (Δημότης)
Καλογεροπούλου Μαρία (Δημότης)
Κατσούλη Σταματίνα (Δημότης)
Αυγέρου Μαρίνα (Δημότης)
Λοπατατζίδου Αικατερίνη (Δημότης)
Αμοιρίδου Σοφία (Δημότης)
Μιχάλη Ελένη (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)
 
Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας:
Κόλλιας Μιχαήλ και Τσιγαρίδας Χρήστος
 
 
Β.Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. 
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.
Δ. Η θητεία των μελών είναι 2 έτη.

 

Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμος: Αλαγιάννη Λυδία

Friday the 12th. powered by PROVOLI WebTeam.