Η Βιβλιοθήκη Συλλογή 11.000 τίτλων Νέα της Βιβλιοθήκης Δημαρχείο Σαρωνικού

Κανονισμός Λειτουργίας

Δανεισμός

Εγγραφή μελών

Κάθε κάτοικος, δημότης, εργαζόμενος ή μαθητής στο Δήμο Σαρωνικού, έχει δικαίωμα να εγγραφεί μέλος της Βιβλιοθήκης. Για την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει προφορική αίτηση προς τον/ την υπεύθυνο/ η υπάλληλο, έχοντας μαζί του την Αστυνομική Ταυτότητα (ή άλλο έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας) καθώς και μία φωτογραφία και να συμπληρώσει μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση ανήλικου την εγγραφή κάνει ο κηδεμόνας. Τα προσωπικά στοιχεία των μελών που κρατά η Βιβλιοθήκη είναι εμπιστευτικά.

Δελτίο Δανεισμού

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκδίδεται ατομικό Δελτίο Δανεισμού το οποίο ισχύει για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. Με βάση το Δελτίο Δανεισμού γίνονται οι συναλλαγές των μελών με τη Βιβλιοθήκη και βεβαιώνονται οι εκάστοτε οφειλές. Απώλεια του Δελτίου Δανεισμού πρέπει να δηλώνεται αμέσως στη Βιβλιοθήκη. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας εγγραφής του το μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση τριών (3) το πολύ Δελτίων Δανεισμού. Εφόσον δοθεί mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου το μέλος να λαμβάνει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για την επικείμενη λήξη του δανεισμού των τεκμηρίων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επίσης, δίνονται εφόσον ζητηθούν κωδικοί πρόσβασης στον Χρήστη όπου προσφέρουν τις εξής υπηρεσίες διαδικτυακά:

1.  Δανεισμένα (αριθμός δανεισμένων βιβλίων): Δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη με μια ματιά να έχει κατάσταση των βιβλίων που έχει δανειστεί.

2.  Εκπρόθεσμα (αριθμός εκπρόθεσμων δανεισμένων): Αναγράφονται τα στοιχεία των βιβλίων που είναι εκπρόθεσμα

3.  Προσωπικά στοιχεία: Αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και του δίνεται η δυνατότητα να τα επικαιροποιήσει

4.  Επισημειώσεις: Προβάλλονται σημειώσεις που έχουν γίνει από άλλους χρήστες.

5.  Ιστορικό αναζήτησης: Κρατά το ιστορικό αναζήτησης τίτλων, συγγραφέων κλπ που έχει αναζητήσει ο χρήστης

6.  Ιστορικό δανεισμών: Αρχικά εμφανίζονται τα τελευταία 50 τεκμήρια που έχει δανειστεί ο χρήστης ενώ έχει τη δυνατότητα να εμφανιστούν όλα τα αντίτυπα από το 2018 και μέχρι σήμερα.

7.  Προτάσεις αγοράς: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει προτάσεις για αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της βιβλιοθήκης, να διαγράψει κάτι που είχε προτείνει ή να συνεχίσει με νέες προτάσεις. Αυτές θα θέτονται υπόψη των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης και αναλόγως θα αξιολογούνται.

8.  Λίστες: Στην επιλογή αυτή έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να δημιουργήσει λίστες με τεκμήρια της επιλογής του μέσα στο προφίλ του.


Όροι δανεισμού

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να δανειστεί μέχρι πέντε (5) συνολικά βιβλία, Η διάρκεια δανεισμού είναι 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου για άλλες 15 ημέρες. Η ανανέωση μπορεί να γίνει ακόμα και μέσω τηλεφώνου ή στέλνοντας μήνυμα στο e-mail της Βιβλιοθήκης. Μέλος που είναι χρεωμένο με ληξιπρόθεσμο υλικό δεν έχει δικαίωμα νέου δανεισμού μέχρι να το επιστρέψει.

Ειδικοί όροι δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δανείζει με περιοριστικούς όρους μέρος του υλικού όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (π.χ. όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση του συγκεκριμένου υλικού).

Ορισμένες κατηγορίες υλικού όπως:

−     τα πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί κ.τ.λ.)

−     ορισμένες σπάνιες ή πολυτελείς εκδόσεις

−     τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών

−     υλικό το οποίο αφορά στην τοπική ιστορία στο οποίο δεν υπάρχει 2o αντίτυπο

δεν δανείζονται παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και για περιορισμένη χρονική διάρκεια η οποία ορίζεται κατά περίπτωση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Ανανέωση δανεισμού

Δίδεται ανανέωση δανεισμού μόνο εάν δεν έχει γίνει κράτηση του συγκεκριμένου βιβλίου.

Κράτηση

Για υλικό που είναι δανεισμένο μπορεί να γίνει κράτηση. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει να κρατηθούν για λογαριασμό του, αφότου επιστραφούν, μέχρι δύο (2) βιβλία, κόμικς, περιοδικά κ.λ.π. Η κράτηση ισχύει για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που το μέλος ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς από τη Βιβλιοθήκη ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι διαθέσιμο.

 

Χρήση Η/Υ, scanner, εκτυπωτή – Διαδικτύου (Internet)

 

Το δίκτυο Η/Υ της Βιβλιοθήκης παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της :

-  να χρησιμοποιούν εφαρμογές και προγράμματα, που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ

-  να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ενσύρματα ή ασύρματα κάνοντας χρήση των κωδικών στο χώρο της Βιβλιοθήκης

-  να χρησιμοποιούν οπτικο-ακουστικό υλικό που έχει στη συλλογή της

-  να εκτυπώνουν δωρεάν μέχρι τέσσερις (4) σελίδες στον εκτυπωτή

-  να αποθηκεύουν σε δικά τους μαγνητικά μέσα (π.χ. usb stick)

- να σκανάρουν υλικό για ερευνητικούς σκοπούς ή για το Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας και Πολιτισμού του Δήμου Σαρωνικού.

Περιορισμοί στη χρήση

1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε μηχανήματα/ λογισμικό ή   αλλαγή των ρυθμίσεων τους

2. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των Η/Υ, ούτε η χρήση προγραμμάτων τεμαχισμού-συμπίεσης αρχείων.

3. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή οποιουδήποτε προγράμματος ή οπτικοακουστικού μέσου.

4. Η χρησιμοποίηση αποθηκευτικών μέσων που δεν ανήκουν στη Βιβλιοθήκη μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό.

    Ειδικά για τη χρήση του Διαδικτύου ισχύουν επιπλέον:

5. Επί του παρόντος η πρόσβαση στο Διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο για άντληση πληροφοριών και επικοινωνία. (Επομένως δεν επιτρέπονται, ενδεικτικά: το κατέβασμα αρχείων ή προγραμμάτων, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, οι οικονομικές δοσοληψίες, το παίξιμο ηλεκτρονικών παιχνιδιών)

6. Το μέλος που κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το υλικό με το οποίο έρχεται σε επαφή.

7. Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση οπτικού υλικού με καταφανή σεξουαλική – πορνογραφική προέκταση ή ρατσιστικό περιεχόμενο.


Διαδικασία

Για να κάνει κάποιος χρήση των Η/Υ μόνος του, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12 έτος της ηλικίας του.

Για να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο των Η/Υ ενσύρματα οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών πρέπει να φέρουν στη Βιβλιοθήκη έγγραφη άδεια του κηδεμόνα τους.

Η χρήση μπορεί να διαρκέσει μέχρι 60΄ εκτός εάν υπάρχει άλλος   ενδιαφερόμενος σε αναμονή, οπότε η διάρκεια περιορίζεται αναλόγως.

Τελικοί όροι – μεταβατικές διατάξεις

Φθορές – Απώλειες

Τα μέλη οφείλουν να προσέχουν το υλικό που χρησιμοποιούν εντός της   Βιβλιοθήκης ή έχουν δανειστεί και να μην το φθείρουν, πέραν του φυσιολογικού.

Σε περίπτωση σοβαρών φθορών ή απώλειας του οφείλουν να το αντικαταστήσουν ή να καταβάλουν το αντίτιμο της αξίας του όπως αυτή θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ.

Κυρώσεις

Η μη τήρηση των όρων του Κανονισμού αυτού ή η επανειλημμένη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, συνεπάγεται την κατά περίπτωση επιβολή κυρώσεων όπως για παράδειγμα στέρηση του δικαιώματος δανεισμού ή απαγόρευση εισόδου στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

Η καθυστέρηση επιστροφής ή η μη αντικατάσταση φθαρμένου ή απολεσθέντος υλικού πέραν του ενός (1) έτους, επιφέρει αυτοδικαίως τη διαγραφή του δανειζόμενου από τα ενεργά μέλη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία σημειωθούν δεκαπέντε (15) συνολικά καθυστερημένες επιστροφές υλικού κατά τη διάρκεια της ετήσιας εγγραφής του μέλους. Αίτηση για επανεγγραφή σ’ αυτή την περίπτωση θα γίνεται αποδεκτή μόνο αφού εξεταστεί από τον/ την υπάλληλο-βιβλιοθηκονόμο και με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης για τυχόν καταστροφές σε μηχανήματα που προκλήθηκαν από βαριά αμέλεια και πολύ περισσότερο από σκοπιμότητα

Ωράριο – Στοιχεία επικοινωνίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00 – 16:00

τηλ.: 2299048509, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού

Ταχ. διεύθυνση: Αθηνών και Ρήγα Φεραίου (Δημαρχείο), Καλύβια Θορικού, ΤΚ 19010

Διαδικτυακές Εφαρμογές

 

Thursday the 13th. powered by PROVOLI WebTeam.